+90 324 515 32 28 - +90 506 863 31 90

Sosyal Medyada Biz}

Yeni Paksu Su Arıtma Sistemleri
Yeni Paksu Su Arıtma Sistemleri - Akdeniz Mh. Kazım Karabekir Cd. No:31/C Erdemli/Mersin
TÜMÜNÜ GÖR

Sıkça Sorulan Sorular

Su arıtma nedir?
İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atıksu) sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına “Su Arıtma” denir.
Ters Ozmoz Nedir?
Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm’nin 2.000.000’da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.
Suda hangi analizler yapılmalıdır?
Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir.
Arıtılmış su sağlıklı mıdır?
Doğru tasarlanmış arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır. Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma cihazlarından temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık yapabilir. Burada sorumluluk tamamıyla tasarım mühendisine aittir. Genelde cihaz kalitesizliğinden kaynaklanan problemler ikincil problemlerdir. Birincil problemler, yanlış tasarımdan kaynaklanmaktadır.
Arıtma sistemi seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Sadece yatırım maliyetine bakılarak yapılan değerlendirmeler çok zaman yanlış sonuçlar verebilmektedir. Ama bu, en pahalı sistem en iyisi anlamına gelmemektedir. Sistem ve teklif değerlendirmesinde istenen sonuç için optimum şartları sağlayan dizayn seçilmelidir. Optimum şartların sağlanması ise aşağıdaki unsurlara bağlıdır.

Seçilen su arıtma üniteleri, temin edilen çıkış suyu nihai kullanım amacına uygun olmalıdır. Kullanım amacının dışına çıkan her ünite, gereksiz yatırım ve işletme maliyeti anlamına gelir.

Ünitelerin seçimi esnasında hidrolik kapasite değil, arıtma kapasiteleri gözönünde bulundurulmalıdır. Arıtma kapasitesine göre seçilmeyen bir ünite istenen verimi sağlamayacaktır. Tipik bir değer olarak, özellikle kum ve aktif karbon filtreleri için tank içindeki hızın 20 mt/saat’i aşmaması gerekir. Aştığı durumlarda, filtrenin ana işlevlerinden olan adsorpsiyon işlevi kaybolur ve sadece süzme işlevi devam eder. Bunun yanısıra yatak hızının artması, filtredeki basınç kaybının da artmasına sebep olacaktır.

Sistem dizayn edilmeden önce detaylı bir ham su analizinin yapılması faydalı olacaktır. Suyun içindeki kirletici parametrelerin ölçümü sistem dizaynında vazgeçilmez bir unsurdur.

Tüketilecek su miktarının doğru belirlenmesi, optimum sistem seçimini sağlayacağı gibi, gereksiz yatırım maliyetinden de kaçınılmasını sağlayacaktır.

Su arıtma sisteminin montaj noktası 24 saat sürekli sabit basıncın sağlandığı bir nokta olmalıdır.

Garanti Şartları Nelerdir?

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlayarak 2 (iki) yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Filtreler (Tüm çeşit filtreler, membran) sarf malzemesi olduğundan garanti dışındadır. Bu sarf malzemeleri için Sanayii ve Ticaret Bakanlığının garanti belgesi uygulama esaslan yönetmeliğinde belirlenen ölçü birimi ve değer esaslan uygulanır.

3- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcı, bayisi, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4- Ürünün garantisi süresi dahilinde malzemedeki imalat hatalarından ithalatçı firma, montaj ve işçilik hataları yüzünden arızalardan satıcı firma

5- Garanti süresi kapsamında ürünler için;

-Ürün üzerinde tamirat veya değişiklik yapılması durumunda,

-Donma yangın gibi durumlarda,

-Hatalı elektrik bağlantısı yapılması veya voltaj dalgalanmaları yüzünden oluşabilecek sorunlarda,

-Ürün çalışma koşullan ve talimatları dışında çalıştırma durumunda (voltaj,debi,basınç ve su değerlerinin verilen değerler dışında olması) ürün garanti kapsamında değerlendirilemez.

(Voltaj: 220 V *Debi : 150-180 Litre *Basınç: 3-5 *Bar -Tds : 500 ppm)

6- Müşteri; Satıcı firmanın yetkilendirdiği servis elemanları dışında cihaza hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir.

7- Günübirlik haricinde evi terk etmelerde (sehayat, gezme ve bg.) su arıtma giriş vanasının kapatılması zorunludur. Doğacak sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

8- 5. ve 6. maddelerin ihlalinden dolayı doğacak hasar ve sonuçlar müşteriye fatura edilecektir.

9- Her müşterinin 6 ayda bir ücretsiz servis hakkı 7 yıl geçerlidir.

10- Gereksiz servis talebi müşteriye ücretlendirilecektir.

11- Her 6 ayda düzenli bakım yaptırmayan müşterilerimizin ürünleri garanti kapsamı dışındadır.